Naspäť na všetky správy

Tag: Harabin

18.01.2021
2
HARABIN Jr. sa obul do exporadcu KISKU. Drsné slová a výzva na ODSTÚPENIE
Potatil sa. Branislav Harabin gény svojho otca Štefana Harabina nezaprie.  Ráznosť, nekompromisnosť a drsné odkazy aj verejnou formou bez škrupúľ a pretvárky sú asi v naturele harabínovcov. Bývalý minister spravodlivosti a predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin si tiež servítku v… Čítať celý článok
pred 5 dňami
dennikpolitika.sk
2
17.01.2021
0
Sudca Branislav Harabin vyzýva predsedu Súdnej rady Jána Mazáka!
JUDr. Bra­nis­lav Ha­ra­bin, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va I        Je Ján Mazák sku­toč­ne tým správ­nym člo­ve­kom na če­le Súd­nej ra­dy? Pán Ma­zák od­stúp­te!  Iba dô­ve­ra po­li­ti­kov na člen­stvo v Súd­nej ra­de nes­ta­čí.  Súd­na ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky je naj­vyš­ší or­gán sud­cov­skej le­gi­ti­mi­ty.… Čítať… Čítať celý článok
pred 6 dňami
davdva.sk
0
Načítať viac správ